Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromkjn kjn viagdziejestola gdziejestola
4839 2a7f
Reposted fromhipotermiia hipotermiia viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
7586 d0c5
Reposted fromacarro acarro viagdziejestola gdziejestola
2955 bfb1 500
9359 3608 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
0376 bf61 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2324 4a29
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2743 f9f4 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
8895 288b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
7269 534a
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viagdziejestola gdziejestola
	bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem
	bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest
	bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie
	masz tu nic trwałego poza tęsknotą za trwałością

— E. Stachura
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl